கிராம பஞ்சாயத்துகள்

தேவகோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியம் – கிராம பஞ்சாயத்துகள்


கிராம பஞ்சாயத்துகளின் எண்ணிக்கை 42


ஆறாவயல் – ARAVAYAL
எழுவன்கோட்டை – ELUVANKOTTAI
இலங்குடி – ILANGUDI
கல்லங்குடி – KALLANGUDI
கண்டதேவி – KANDADEVI
கண்ணங்கோட்டை – KANNANKOTTAI
காரை – KARAI
கற்களத்தூர் – KARKALATHUR
காவதுகுடி – KAVATHUGUDI
கீழஉச்சாணி – KEELAUCHANI
கிளியூர் – KILIYUR
குருந்தனக்கோட்டை – KURUNTHANAKOTTAI
மனைவிக்கோட்டை – MANAIVIKOTTAI
மாவிடுதிக்கோட்டை – MAVIDUTHIKKOTTAI
மினிட்டாங்குடி – MINNITANGUDI
முப்பையூர் – MUPPAIYUR
என்.மணக்குடி – N.MANAKKUDI
நாச்சாங்குளம் – NACHANGULAM
நாகாடி – NAGADI
பனங்குளம் – PANNANGULAM
பொன்னழிக்கோட்டை – PONNALIKOTTAI
புதுக்குறிச்சி – PUDUKURUCHI
புளியால் – PULIYAL
சக்கந்தி – SAKKANTHI
சருகணி – SARUKANI
செலுகை – SELUGAI
சண்முகநாதபுரம் – SHANMUGANATHAPURAM
சிறுநல்லூர் – SIRUNALLUR
சிறுவத்தி – SIRUVATHI
தளக்காவயல் – THALAKKAVAYAL
தானாவயல் – THANAVAYAL
தென்னீர்வயல் – THENNIERVAYAL
திடக்கோட்டை – THIDAKKOTTAI
திராணி – THIRANI
திருமணவயல் – THIRUMANAVAYAL
திருவேகம்பத்தூர் – THIRUVEGAMPATHUR
தூணுகுடி – THOONUGUDI
உறுதிகோட்டை – URUTHIKOTTAI
உருவாட்டி – URUVATTI
வீரை – VEERAI
வெள்ளிக்கட்டி – VELLIKATTI
வெட்டிவயல் – VETTIVAYAL

Advertisements
கிராம பஞ்சாயத்துகள் அதற்கு மறுமொழிமை மூடப்பட்டது
%d bloggers like this: